Las “Tres roquetes”

Dibujos prehistóricos

en las “Tres roqueres”

© Associació Amics de Nonasp. 2018