© Amics de Nonasp. 2019
© Associació Amics de Nonasp. 2013

L’Església

És  

un  

temple  

d’una  

sola  

nau  

de  

17  

m  

de  

llarg  

per10

m  

d’amplada,  

dividida  

en  

dos  

tramades.  

Té  

un  

prebisteri

amb  

capçalera  

plana.  

L’església  

és  

un  

típic  

exemplar  

gòtic.

A   

sofert   

importants   

modificacions   

i   

és   

probable   

que

originàriament  

fos  

de  

nau  

única  

i  

amb  

coberta  

de  

canó

apuntat.  

La  

portalada,  

situada  

a  

la  

façana  

de  

migdia,  

és

original  

i  

no  

pareix  

que  

hagi  

estat  

mai  

tocada,  

és  

l’element

més  

important  

del  

temple,  

per  

la  

simplicitat  

i  

la  

bellesa  

de

les  

seues  

proporcions.  

És  

de  

punt  

rodó,  

obrada  

amb  

amples

i  

elegants  

dovelles  

coronades  

per  

un  

guardapols  

motllurat

que  

arrenca  

de  

mèsules  

esculturades  

en  

forma  

de  

testes.

Una   

motllura   

pareguda   

també   

embelleix   

els   

muntants   

i

l’intradós de l’arcada.

Tot   

el   

temple   

està   

construit   

de   

pedra   

calcària

aparellada   

en   

carreuat   

isodòmic   

perfecte.   

Les   

pedres   

 

presenten  

els  

típics  

senyals  

de  

picapedrer  

que  

ajuden  

a

datar  

l’obra  

vers  

el  

segle  

XIII,  

probablement  

en  

la  

segona

meitat.

El campanar és de l’any 1950-51. El temple està dedicat a Sant Portomeu (Bartomeu).