Fotos de la presentació del libre

«Escalt» de Merche Llop

© Associació Amics de Nonasp. 2018