© Associació Amics de Nonasp. 2017
© Associació Amics de Nonasp. 2013

Antic molí a la Plana