© Amics de Nonasp. 2019

Lo poble

Nonasp, l’any 1495 tenia 86 «focs» segons el cens de les Corts de Tarazona, l’any 1857 hi havia

1.305 habitants, l’any 1900 de 1.628 i al 1920 va arribar a 2.080 persones, però des d’aquest

moment es produí una davallada, el 1950 la població era de 1.791 habitants, el 1960 de 1.692,

al 1981 de 1.231, l’any 1987 de 1.100 persones, l'any 2004 de 1.045 persones, l'any 2005 de

1.067 persones, l’any 2007 de 1.056 i l’any 2011 de 1.054 persones (147 de fora d’Espanya).

L’any  

2013  

de  

1.038  

persones,  

l’any  

2014  

de  

1.016  

persones  

i  

l’any  

2015  

de  

1.008  

(165  

de  

fora

d’Espanya). L’any  2016 teniem 992

 

persones empadronades, d’elles 161 de fora d’Espanya. 

L’any 2018 vam acabar amb

962

 persones.

Lo Castell

L’Església

Plànol