© Associació Amics de Nonasp. 2017
© Associació Amics de Nonasp. 2013

Toll de la Roca del Saladar